Dr. Eric Pearl

Eric Pearl had een succesvolle praktijk als chiropractor toen zijn patiënten hem (in 1993) begonnen te vertellen dat zij zijn handen op hun lichaam voelden – zelfs wanneer hij hen niet fysiek aanraakte. Na verloop van tijd kwamen meldingen van genezingen van kanker, aids-gerelateerde ziektes, epilepsie, het chronisch vermoeidheidssyndroom, multiple sclerose, reuma, artritis, aangeboren afwijkingen, hersenverlamming en andere ernstige aandoeningen. Deze genezingen vonden plaats wanneer Eric gewoon zijn handen in hun buurt hield.

eric pearl

Aan de universiteit van Arizona is wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit fenomeen en bevestiging gevonden van de bijzondere energie die in deze bijzondere tijd beschikbaar komt. Eric schreef over dit fenomeen de internationale bestseller "The Reconnetion: Heal Others Heal Yourself” ( De Reconnectie: Heel Anderen, Heel Jezelf).

De ‘nieuwe frequenties van healing’ die door Pearl hier worden beschreven, overstijgen alles wat tot heden aan healing technieken bekend is geworden. Volg Eric Pearl op zijn ontwikkelingstocht van regulier arts/chiropractor naar de verbazingwekkende ontdekking van deze nieuwe energie. Met buitengewoon veel humor en relativerend vermogen neemt hij afstand van onnodige rituelen rond healing en komt hij tot de conclusie dat deze healing een verbond is tussen patiënt, healer en het Universum.

Aan universiteiten in verschillende landen worden er regelmatig wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar Reconnective Healing. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de frequentie vele malen hoger zijn dan de energie van al bestaande healing technieken zoals bijvoorbeeld Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong of Pranic Healing en overtreft elke techniek waarmee je ooit in aanraking bent geweest. Eric Pearl geeft heel duidelijk aan dat The Reconnective Healing geen techniek is en het is dan ook niet nodig om "riten en rituelen” te gebruiken. Het zijn frequenties die bestaan uit energie, licht en informatie.